Výroba

Výrobná činnosť je sústredená  v areáli  firmy v Trenčíne.

V minulom roku sme pre zvýšený záujem zákazníkov o naše produkty otvorili prevádzku v novej výrobnej hale. Zároveň sme rozšírili  v technologickej aj personálnej oblasti kapacitu výroby markíz, roletových systémov a protihmyzových sietí.

 stojany s oknami nová výrobná hala výroba markíz
 sklad materiálu látky na výrobu markíz siete pripravené na expedíciu

Zvýšené nároky na kvalitu výroby a logistiku sa snažíme spĺňať aj rozširovaním a priebežním dopĺňaním technologického vybavenia a  vozového parku. Spoločnosť má vlastné skladové priestory s dostatočnou kapacitou na udržiavanie zásob v potrebnom množstve.

Výrobky a činnosti, ktoré nevieme realizovať vo vlastnej réžii,  zabezpečujeme v spolupráci s osvedčenými partnerskými firmami a dodávateľmi.