Hliníkové alebo plastové okná?

Na zreteľ treba brať viaceré hľadiská a požiadavky, ktoré majú okná spĺňať. Podľa toho, čo je pre Vás pri výbere okien najdôležitejšie a výhody ktorého typu sú pre Vás rozhodujúce, sa dnes už dá vybrať medzi kvalitnými plastovými aj hliníkovými oknami.

Prečo hliník

Hliník môžeme považovať za ekologický materiál. Neobsahuje ťažké kovy ani nečistoty, nie je nebezpečný pre ľudský organizmus a zachováva si svoju ekologickosť počas celej životnosti. Dá sa recyklovať a je veľmi odolný voči výkyvom teplôt smerom nahor aj nadol. Hliníkový profil je pevný, dobre odoláva rôznym zaťaženiam a pritom sa málo deformuje. Má prirodzene dlhú životnosť.

Hliník pôsobí elegantne. Svojimi čistými líniami skvele dopĺňa modernú architektúru a dobre ladí aj s moderným riešením interiéru a exteriéru. Nespornou výhodou je jeho nízka hmotnosť. Nevzniká problém pri manipulácii s pohyblivými časťami väčších presklených celkov a  zostáv.

Výhody a nevýhody hliníkových profilov

Hliníkové systémy majú výbornú variabilitu a stabilitu, čím získavajú v stavebníctve stále väčšiu popularitu. Potenciál v oblasti dizajnu je prakticky neobmedzený. Pevnosť profilu umožňuje jeho úzku šírku, čo je veľká výhoda oproti plastovým profilom. Z hliníkových profilov sa vyrábajú bežne všetky typy okien: otváravé, otváravo-sklopné, posuvné, posuvno-zdvižné, fixné aj skladacie systémy. Využívajú sa najmä tam, kde sú potrebné veľkoplošné okná a veľké pevné zasklenia. V súčasnosti je to predovšetkým vo verejnom stavebníctve, ale cestičku si našli už aj do súkromného sektora.

Farebná škála hliníkových profilov je prakticky neobmedzená. Zahŕňa široké spektrum farieb RAL, úpravy eloxovaním v odtieňoch striebornej, bronzovej, čiernej a tiež povrchy s úpravou imitujúcou drevo.

10 najväčších výhod hliníkových okien

  • statická odolnosť a nosnosť umožňujúca vyrobiť veľkoplošné okná a presklené steny
  • variabilita tvarov a úzka pohľadová šírka profilu
  • nízka hmotnosť
  • vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • neobmedzená možnosť farebných povrchových úprav
  • dlhá prirodzená životnosť
  • nepotrebujú žiadnu údržbu
  • nehorľavosť a odolnosť voči násilnému vypáčeniu krídla
  • 100% recyklovateľné
  • elegantný dizajn

Podiel hliníkových okien na našom trhu je približne 10 % z celkového objemu predaja. V súčasnosti ponúkajú rôzni výrobcovia aj kombinácie dvoch materiálov, napr. drevo-hliník alebo plast-hliník, v snahe čo najviac optimalizovať úžitkové vlastnosti okien s prihliadnutím na cenu, dizajn a životnosť.

V argumenoch pre a proti nemôžeme vynechať nevýhody hliníkových okien.

Hliník je vodivý materiál a hliníkové okná majú preto oproti dreveným alebo plastovým oknám vysokú tepelnú vodivosť. Z pohľadu tepelnej ochrany sú teda menej efektívne. Na dosiahnutie podobných výsledkov súčiniteľu prechodu tepla U ako u plastových okien na normou požadované hodnoty (priemerná hodnota súčiniteľu pri výmene okien je U=1,1 W/m2K) je preto vyberať profil s vhodnými parametrami a predovšetkým prušeným tepelným mostom v konštrukcii.

Hliníkové profily bez prerušeného tepelného mostu nachádzajú uplatnenie v interiéri, kde sa využívajú na konštrukciu oddeľovacích stien, prechodových dverových zostáv a pod. 

Hliníkové okná tak ako všetko ostatné prešli dlhým vývojom a dnes sú tepelné parametre tých najkvalitnejších z nich porovnateľné s parametrami plastových okien , čo sa ale odráža vo vysokej obstarávacej cene. Táto častokrát  niekoľkonásobne prekračuje cenu PVC okien a môže sa podľa výrobcu a kvality profilov výrazne meniť.

Ako sa teda rozhodnúť?

Ideálne riešenie je kompromis medzi najzávažnejšími argumentami pre a proti. Nie je ničím výnimočná kombinácia hliníkových a plastoých výplní otvorov v rámci jednej stavby. Pre veľkoplošné otvory a presklené steny je vzhľadom k technickej náročnosti vhodné zvoliť ako materiál hliník, pre menšie otvory  s požiadavkou na nízke tepelné straty budú vhodnejšie a najmä ekonomicky výhodnejšie plastové okná.

Farebné možnosti oboch materiálov umožňujú zladiť prvky do jedného tónu, alebo naopak zvýrazniť rozdiel v charaktere materiálov a vytvoriť tak nekonvenčné dizajnové riešenia. 

Výber doplnkov pre hliníkové a plastové okná je v podstate rovnaký. Žalúzie, siete a parapety sú dostupné v porovnateľnej kvalite a možnostiach pre oba typy okien.