Chcem nové okná - kde začať?

Ako nenaletieť pri výbere dodávateľa okien? Aké parametre sú pri výbere okien dôležité? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v našom článku.  

Prieskum trhu

V prvom rade si premyslite, aké okná chcete. Ujasnite si základné fakty ako  materiál, počet komôr, farba, rozmery, delenie jednotlivých krídel a spôsob ich otvárania, doplnky - parapety, žalúzie, siete. Porozmýšľajte, ktoré práce a služby budete od firmy požadovať.  

So žiadosťou o cenovú ponuku oslovte viacero firiem. Vhodným zdrojom pre výber firmy je internet, inzertné noviny, odporúčania od známych. Čo najpresnejšie špecifikujte vaše požiadavky na okná vrátane služieb , ktoré požadujete, aby cenová ponuka skutočne zodpovedala Vašim potrebám. Nechajte si naceniť zvlášť každú položku a zvlášť ceny služieb.

Všetkým zvoleným firmám zadajte rovnaké požiadavky. Prekontrolujte si, či cenová ponuka naozaj zodpovedá Vášmu zadaniu. Venujte dostatočnú pozornosť porovnaniu cenových ponúk - rozdiely  môžu byť spôsobené nacenením iného otvárania, parapetov menšj hĺbky alebo lacenjšieho materiálu, nenacenením niektorých služieb či doplnkov a pod. Najlacnejšia ponuka nemusí byť vždy najvýhodnejšia.

Výber dodávateľa

Pri výbere firmy dbajte aj na to, aký majú jej zamestnanci prístup, ako dodržuje dodacie termíny, aké poskytuje záruky. Vyžiadajte si referencie. Uprednostnite firmu, ktorá Vám dodá kompletne všetky služby. Vyhnete sa tak možným komplikáciám pri prípadných budúcich reklamáciách. Istou zárukou je aj výber renomovanej firmy s tradíciou.

Podpis zmluvy

Seriózna firma Vám ešte pred podpisom zmluvy prevedie zameranie okien priamo na mieste montáže a podľa toho vypracuje konkrétnu ponuku s konečnou cenou za materiál a za služby. Až na základe Vášho schválenia sa vypracuje Zmluva o dielo.

Overte si, či je  v zmluve uvedená špecifikácie a parametre výrobkov, termín dodania, zmluvné pokuty, cena za materiál a služby. Zvlášť si skontrolujte, či sú všetky práce ktoré požadujtete zahrnuté v cene - demontáž a odvoz starých okien, likvidácia odpadu,  montáž, murárske vysprávky, montáž doplnkov a pod. Predídete tak nepríjemnému prekvapeniu, keď Vám firma naúčtuje práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve.

Platba

Väčšina firiem vyžaduje pri podpise zmluvy zloženie zálohy. Výška zálohy sa pohybuje od 50 %  z ceny diela vyššie. Zálohu môžete uhradiť v hotovosti alebo prevodom. Zákazka sa posiela do výroby väčšinou až po pripísaní čiastky na účet. Doklad o zaplatení si starostlivo uschovahte. Zvyšok ceny sa doplatí až po ukončení a prebraní diela. Dnes mnoho firiem ponúka aj nákup na splátky, kde si výšku zálohy a splátok určí kupujúci sám.

Záruka

Predtým ako podpíšete preberací protokol, treba si nové okná a dvere pozorne poprezerať a skontrolovať ich funkčnosť. Zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku. Overte, na čo sa záruka vzťahuje a na čo nie. Pozor na záruku v prípade, že montáž Vám robí iná firma. V tomto prípade Vám rekamáciu okien nemusí dodávateľská firma uznať a môžete sa dostať do problémov pri dohadovaní, kto je za vadu zodpovedný. V krajných prípadoch sa budete musieť obrátiť na súdneho znalca, ktorý celú záležitosť posúdi.

Servis

Renomovaná firma Vám pri odovzdávaní diela  okrem faktúry  odovzdá aj návod na ošetrovanie a údržbu a návod na oblsuhu. Dodržiavaním inštrukcií  v ňom uvedených  predídete prípadným zbytočným komplikáciám pri používaní výrobku. Po uplynutí záruky by Vám firma mala posytnúť aj pozáručný servis. Tieto služby bývajú spoplatnené.